Om Luminatum

Om Luminatum

Kunskap och kompetens är en nödvändig förutsättning för att bedriva försäkringsdistribution enligt Finansinspektionens föreskrifter. Det ställs bland annat krav på 15 timmars utbildning per år. Utbildningarna erbjuds därför till alla som är intresserade, oavsett tillhörighet till eventuella branschföreningar.


Luminatum erbjuder utbildning till försäkringsdistributörer. Utbildningarna ger goda förutsättningar att klara både Insuresecs licenstester (eller motsvarande) och de årliga kunskapsuppdateringarna. 


Luminatum AB ägs av grundaren Daniel Eriksson. 

Om Daniel Eriksson

Daniel Eriksson är grundare och ägare till Luminatum. Daniel arbetar också som complianceansvarig och som konsult med fokus på regelverk och regelefterlevnad inom försäkrings-, finans- och banksektorn.

 

Han har tidigare arbetat som produktdirektör på Folksam,som ansvarig för Nasdaqs backoffice, som verkställande direktör i en sparbank och som strategikonsult. Daniel har under flera år också varit medlem i styrgruppen för EIOPA, den EU-myndighet som reglerar försäkringssektorn.


Daniel är jurist från Stockholms universitet, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har även en masterexamen från INSEAD i Frankrike.

 

Daniel har flitigt anlitats som föreläsare och utbildare under sina 25 år i branschen. Daniel uppskattas framförallt för sin djupa kunskap om försäkring och sin förmåga att lära ut. Han drivs av att få andra att utvecklas och lära sig mer.