Ledningslicens

Utbildning för ledningslicens

Du har kommit helt rätt om du ingår i ledningen för en försäkringsdistributör och inte har direkt kundkontakt med rådgivningsmöten. Om du träffar kunder och rådger om försäkring, bör du istället välja Grundutbildningen.

Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen består av tre delar som säljs var för sig.


Utbildning för ledningslicens innehåller videoklipp och skriftligt material. Det räcker med utbildningsdelen för att klara Insuresecs licenstest. Utbildningen finns både för det grundläggande testet och för kunskapsuppdateringar därefter.


Instuderingsfrågorna innehåller, som namnet antyder, instuderingsfrågor. Det finns hundratals frågor som täcker alla relevanta områden. Instuderingsfrågorna gör det roligare och enklare att få kunskaperna att fastna ordentligt. Instuderingsfrågorna har samma format som Insuresecs årslicenstest, men fokuserar på ett kunskapsområde åt gången. En kort fråga följs av fyra svarsalternativ, varav ett är rätt.


De diagnostiska testerna innehåller tester som kan användas antingen i början, under, eller efter att studierna är klara. Ett diagnostiskt test blandar olika kunskapsområden och innehåller betydligt fler frågor i varje testomgång än instuderingsfrågorna gör. De diagnostiska testerna kan visa vilka kunskapsområden som behöver mer studier, eller om det är dags att skriva det riktiga testet. Eftersom det finns många fler frågor än som ryms i ett enskilt diagnostiskt test, kan testerna skrivas om många gånger.


De flesta har köpt alla tre delarna och har varit nöjda med att dels få själva kunskapen via utbildningen och sedan få möjlighet att träna i de två tilläggspaketen.

Vill du testa ett avsnitt gratis innan du bestämmer dig?


Det går alldeles utmärkt. Det är bra att du vet hur utbildningarna är upplagda så du vet om de passar ditt sätt att lära dig.


Klicka på knappen nedan. Du förbinder dig inte till någonting och du behöver inte köpa något. Däremot är du alltid välkommen tillbaka för att beställa om du gillar det du ser!


Innehåll

Utbildning

Instuderings-frågor

Diagnostiska tester

Anpassat till gällande kunskapskrav

Möjlighet att använda på dator

Möjlighet att använda på smartphone

På svenska

Videoklipp


Skriftligt material


Möjlighet att ladda ned och skriva ut


Enkelt att komma igång

Säker hantering av personuppgifter

Utbildningsintyg vid färdigställd utbildning

Stort urval av instuderingsfrågor

Stort urval av diagnostiska tester