Utbildning

Vilken utbildning behöver jag?

Den utbildning du behöver beror på vilken typ av test du ska skriva. Välj det alternativ nedan som passar bäst in på din situtation.

Utbildning för årslicens

Årslicensutbildningen är till för de som inte tidigare har en licens hos Insuresec. Den är mer omfattande än kunskapsuppdateringen.


Årslicensutbildningen är helt anpassad för gällande kunskapskrav.


Årslicensutbildningen är också användbar för de som skriver certifikatstest, dvs ett test med samma innehåll som en årslicens.

Utbildning för ledningslicens

Utbildningen för ledningslicensen är till för de som inte tidigare har en licens eller ett cerifikat hos Insuresec. Årslicensen är lämpligt för den som rådger kunder, medan ledningslicensen är anpassad för kraven som ställs på en ledningsperson, dvs styrelseledamot eller någon som ingår i försäkringsdistributörens ledning.


Ledningslicensutbildningen är helt anpassad för gällande kunskapskrav.


Ledningslicensen behöver inte uppdateras årligen för den som klarat testet, utan kunskapsuppdateringar blir aktuella enbart när Insuresecs beslutar det, typiskt sett om det varit större förändringar i lagstiftning eller praxis under det gångna året.

Utbildning för kunskapsuppdatering

Kunskapsuppdateringsutbildningen är till för de som redan har en gällande årslicens eller ett certifikat hos Insuresec och som behöver en årlig kunskapsuppdatering.


Kunskapsuppdateringen är helt anpassad till gällande kunskapskrav.

Utbildning för investeringsrådgivning

Utbildningen för investeringsrådgivning är avsedd för de som vill ta en licens hos Insuresec för mer avancerade finansiella produkter eller som behöver mer avancerade kunskaper om investeringsprodukter. Denna licens ersätter den tidigare "Avancerad rådgivning".


För de som tidigare har haft Avancerad Rådgivning, erbjuder Insuresec en enkel övergång till Investeringsrådgivning via en "brygga". Du kan välja antingen den fulla utbildningen eller en som är anpassad för bryggan.


Utbildningen för Investeringsrådgivning beräknas vara tillgänglig i mars 2020.

Vill du testa ett avsnitt gratis innan du bestämmer dig?


Det går alldeles utmärkt. Det är bra att du vet hur utbildningarna är upplagda så du vet om de passar ditt sätt att lära dig.


Klicka på knappen nedan. Du förbinder dig inte till någonting och du behöver inte köpa något. Däremot är du alltid välkommen tillbaka för att beställa om du gillar det du ser!